Skip to Content

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/19 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane cztery wnioski o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  11 379 368,11 zł.

Lista projektów