Skip to Content

Przesunięcie terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 18 października 2019 r. na 31 października 2019 r.

Ponadto Zarząd Województwa Lubuskiego przychylił się do próśb potencjalnych wnioskodawców i wyraził zgodę na zwiększenie poziomu zaliczki dla Instytucji Otoczenia Biznesu do 95% kwoty dofinansowania projektu. Zmiana ta zostanie wprowadzona do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w terminie późniejszym (umowy dla projektów, które zostaną wybrane do dofinansowania w ramach tego Konkursu, przygotowywane będą na nowym wzorze - uwzględniającym 95% zaliczki).

Dokumentacja konkursowa