Przejdź do komentarzy

Zwiększeniu alokacji dla ogłoszonego konkursu RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na wniosek IP ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 października 2016 roku podjął decyzję o zwiększeniu
alokacji z 34 000 000,00 zł do 35 600 000,00 zł dla ogłoszonego konkursu RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach Podziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Zielona Góra.

Poniżej zamieszczany zmienione ogłosznie i regulamin konkursu.

Zmienione Ogłoszenie o konkursie

Zmieniony Regulamin konkursu

Wykaz zmian