Przejdź do komentarzy

Zwiększenie alokacji i przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp., Typ II, RPO - L2020

W dniu 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - ZIT Gorzów Wlkp., Typ II. Inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej. Ogłoszenie konkursu nastąpi w październiku br., z terminem naboru wniosków od 30 listopada do 8 grudnia 2017 r. Na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp. alokacja konkursu wyniesie 660 000,00 zł.