Przejdź do komentarzy

Zmiany zasad oznakowania projektów związane z dodaniem barw RP

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na Portalu Funduszy Europejskich zamieszczone zostały informacje na temat zmiany zasad oznakowania projektów związane z dodaniem barw RP do obowiązkowych pełnokolorowych zestawień znaków: Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, a także pliki graficzne z barwami RP (bezpośredni link: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku).