Przejdź do komentarzy

Zmiany w Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z EFS

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy zmiany w Wytycznych dotyczą zasad wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Zostały one wprowadzane ze względu na konieczność zwiększenia konkurencyjności w dostępie do środków EFS.

Wytyczne w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z EFS