Przejdź do komentarzy

Zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, przyjął zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.

Zmiany obowiązują od 15 marca 2016 r.

Przejdź do KONKURSU