Przejdź do komentarzy

Zmiany w regulaminie konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, 21 lutego 2017 r. zaakceptował zmiany w regulaminie konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/17, OŚ PRIORYTETOWA 8 - Nowoczesna edukacja, PODDZIAŁANIE 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zmiany obowiązują od 21 lutego 2017 r.

Informacja o naborze