Przejdź do komentarzy

Zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4.

Szanowni Państwo!

W dniu 18 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany
w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zmiana w Regulaminie i Ogłoszeniu o konkursie dotyczy wydłużenia terminu realizacji projektu (finansowej i rzeczowej)  z dnia 30 czerwca 2018 r. na dzień 31 grudnia 2018 r. Zmiana obowiązuje od dnia 18 października  2016 r.

 

Załączniki: