Przejdź do komentarzy

Zmiany w regulaminach sześciu konkursów w ramach RPO - Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w dniu 5 kwietnia 2016 r. wprowadził zmiany w dokumentacjach dotyczących następujących konkursów:

  1. Nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra,
  2. Nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski,
  3. Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT,
  4. Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski,
  5. Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16, Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych,
  6. Nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Dokumentacje konkursowe dostępna są w zakładce

ZOBACZ OGŁOSZENIA I WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW