Przejdź do komentarzy

Zmiany terminów naboru wniosków w ramach konkursów z poddziałań: 3.2.1 i 3.2.2 RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 podjął decyzję o wydłużeniu terminów naborów wniosków o dofinansowanie konkursów Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 oraz Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz Poddziałania 3.2.2 - Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 31 maja 2016 roku.

Zmiany obowiązują od 15 marca 2016 r.

Przejdź do KONKURSU Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

Przejdź do KONKURSU Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15