Przejdź do komentarzy

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść zmienionego dokumentu. Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie-2020 dotyczą wyłącznie:

  • zwiększenia maksymalnej kwoty pożyczki udzielanej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne,
  • uaktualnienia wykazu projektów zidentyfikowanych (załącznik nr 5) poprzez zmianę montażu finansowego projektu pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula - Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)”.