Przejdź do komentarzy

Zmiany do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu zakończenia naboru z 30 marca 2018 r. na 3 kwietnia 2018 r.
 

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie