Przejdź do komentarzy

Zmiany do Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą z dnia 10 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Instrukcja została uzupełniona w zakresie zapisów niezbędnych dla opracowywania studium wykonalności projektów, w których udzielana będzie pomoc publiczna na podstawie art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 tj. pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną, oraz zaktualizowana w zakresie zmienionych Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 z dnia 17 lutego 2017 r.

W załączeniu przedstawiamy treść dokumentu.

RPO-L2020 instrukcja_do_SW v.2_10.04.2018