Przejdź do komentarzy

Zmiana w wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18

W dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian w wezwaniu do złożenia wniosków  w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18 w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zmiana dotyczy terminu rozstrzygnięcia wezwania: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: październik 2018 r.” otrzymuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: listopad 2018 r.”.

Zobacz wezwanie