Przejdź do komentarzy

Zmiana trybu wyboru projektów dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 kwietnia 2016 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmianie trybu wyboru projektów dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej z trybu pozakonkursowego na konkursowy. Alokacja przewidziana na konkurs to ok. 47,5 mln PLN.