Przejdź do komentarzy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z sierpnia na wrzesień 2017 r.


 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie