Przejdź do komentarzy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia dla konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

W dniu 22 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o zmianie terminu rozstrzygnięcia dla konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15 z 29 kwietnia 2016 roku na dzień 31 maja 2016 roku.