Przejdź do komentarzy

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra.

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia
12 kwietnia 2016 roku, nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, zaplanowany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2016, na maj br., zostanie połączony z konkursem wrześniowym.

            W związku z powyższym, decyzją ZWL zostanie przeprowadzony jeden nabór
dla przedmiotowego Poddziałania w sierpniu 2016 roku na łączną alokację przewidzianą dla dwóch konkursów w wysokości 30 mln PLN.