Przejdź do komentarzy

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w dniu  28 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra. Potrzeba zmiany Regulaminu wynika z omyłki pisarskiej, która wystąpiła w wyniku formatowania tekstu dotyczącego dostarczenia przez Wnioskodawcę wymaganych załączników na różnych etapach oceny.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy ww. Regulaminu.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie