Przejdź do komentarzy

Zmiana Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

W dniu 20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie Regulaminu dla Konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Potrzeba zmiany Regulaminu wynika z decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego o wprowadzeniu zapisu, iż bez względu na formę dofinansowania (zaliczka/refundacja), w przypadku wartości do 10 mln zł, jedyną wymaganą formą zabezpieczenia jest weksel In blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową oraz z decyzji o zmianie wzoru umowy o dofinansowanie.
W związku z tym zmianie uległy zapisy ww. Regulaminu.

Załączniki – do pobrania:

Regulamin konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16
Wzór umowy o dofinansowanie przyjęty 13.12.2016 r.
Tabela zmian