Przejdź do komentarzy

Zmiana ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17 w ramach Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp

W dniu 23 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.3 Ograniczenie niskie emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu zakończenia naboru z 31 stycznia 2018 r. na 28 lutego 2018 r.
 

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie