Przejdź do komentarzy

Zmiana w harmonogramie dotycząca dodania konkursu w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa

Szanowni Państwo,

            uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 5 lipca 2016 roku podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 73/851/15 Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020 na 2016 rok
.

            W Harmonogramie został dodany konkurs w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, na 86 mln PLN, dla którego nabór rozpocznie się w grudniu 2016 roku.

 

Załącznik:

Harmonogram