Przejdź do komentarzy

Zmiana dotychczasowego miejsca składania dokumentacji konkursowej Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra.

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

 

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległo dotychczasowe miejsce składania dokumentacji konkursowej.

Właściwym miejscem składania wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją w wersji papierowej jest:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

pokój nr 21.

 

Ponadto w związku z koniecznością zachowania wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135, z późn. zm.) konieczne jest wypełnienie dodatkowego oświadczenia, które stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu został zamieszczony w części II. Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny.