Przejdź do komentarzy

Zmiana dokumentu „Poziomy gotowości technologii” dla Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16

Informujemy, że w paczce konkursowej III. Akty prawne, wytyczne i inne dokumenty zamieszczona została aktualizacja dokumentu nr 18. Poziomy gotowości technologii.

W ww. dokumencie zaktualizowano definicje badań podstawowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615) oraz z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.