Przejdź do komentarzy

Zmiana alokacji dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmniejszeniu alokacji z 25 mln PLN do 16 mln PLN, dla zaplanowanego na czerwiec br. w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok, naboru wniosków dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.