Przejdź do komentarzy

Zatwierdzony wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 19 lipca 2016 r. zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze

Wykaz kandydatów na ekspertów