Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo
W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 10 kwietnia 2018  r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17 przedstawiamy w załącznikach listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład KOP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie

Informacja o składzie KOP