Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie listy kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 2

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 57/683/15 z dnia 16 września 2015 r., w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020