Przejdź do komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na emisję spotu reklamowego RPO Lubuskie 2020 na antenach regionalnych kanałów telewizyjnych

UWAGA!

Z uwagi na przekroczenie zakładanego budżetu postępowanie zostało unieważnione.

 

Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:

Emisja na antenach trzech regionalnych  telewizji – Teletop Telewizja Gorzów, TVP Gorzów Wlkp. oraz TV Regionalna Żary spotu reklamowego RPO Lubuskie 2020 o długości 30 sekund.

1. Opis przedmiotu zamówienia:  Emisja na antenach trzech regionalnych  telewizji – Teletop Telewizja Gorzów, TVP Gorzów Wlkp. oraz TV Regionalna Żary spotu reklamowego RPO Lubuskie 2020 o długości 30 sekund, będącego w posiadaniu Zamawiającego.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: maj 2016 r.

3. Wymagania dotyczące częstotliwości emisji programu:

  • Teletop Telewizja Gorzów – 10 emisji dziennie, w primetime, przed lub po wiadomościach lokalnych „Focus” (łącznie minimum 310 emisji);
  • TV Regionalna Żary – 24 emisje dziennie, w primetime, przed lub po wiadomościach głównych (łącznie minimum 674 emisje miesięcznie);
  • TVP Gorzów Wlkp. – 4 emisje dziennie, w tym w primetime, przed lub po głównym wydaniu Informacji Lubuskich (łącznie minimum 124 emisje).

4. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100 %Oferty zawierające cenę brutto za kompleksową realizacje powyższej usługi należy przesłać na adres mailowy: p.hladki@lrpo.lubuskie.pl do dnia 01.04.2016 r., do godz. 10.00

5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Paweł Hładki, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, tel. 68 456 51 51, e-mail: p.hladki@lrpo.lubuskie.pl