Przejdź do komentarzy

Zapraszamy na szkolenia!

Ruszają kolejne szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędą się w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim.

 

Zielona Góra, 16 maja 2017 r., ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

 

Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane
poza formułą ZIT

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ II (kwalifikowalność wydatków, kryteria)

10:45 - 11:00     Przerwa kawowa

11:00 -11:45      Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ III (kwalifikowalność wydatków, kryteria)

11:45 - 12:00     Najczęściej popełniane błędy.

Pytania uczestników szkolenia.

 

 

Gorzów Wlkp., 18 maja 2017 r., Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30 stycznia 29, pokój 78 – biuro projektów

 

Działanie 1.4.1             Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ II (kwalifikowalność wydatków, kryteria)

10:45 - 11:00     Przerwa kawowa

11:00 -11:45      Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ III (kwalifikowalność wydatków, kryteria)

11:45 - 12:00     Najczęściej popełniane błędy.

Pytania uczestników szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

 

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Planowany termin naboru: 31.05.2017 – 14.06.2017

 

Działanie zakłada  rozwijanie działalności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowych modeli biznesowych zwłaszcza umożliwiających międzynarodową współpracę gospodarczą. Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez przedsiębiorstwa zainteresowane obecnością na rynkach zagranicznych (eksporterów oraz inwestorów), koncentrujące swoją działalność na rynkach zagranicznych, nastawione na wzrost eksportu i nowe rynki zbytu. Wsparcie zostanie ukierunkowanie na kompleksowe przedsięwzięcia ułatwiające ekspansję na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwom z województwa lubuskiego a także na zwiększenie świadomości konsumentów i producentów zagranicznych na temat polskiej oferty eksportowej.