Przejdź do komentarzy

Zalecenia w zakresie łączenia wsparcia z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) z dofinansowaniem z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI)

Szanowni Państwo,

na stronie Ministerstwa Rozwoju (MR) opublikowane zostały Zalecenia w zakresie łączenia wsparcia z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) z dofinansowaniem z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). Dokument dostępny jest pod adresem:

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/plan-inwestycyjny-dla-europy/efis-w-polsce-lista-projektow-rzadowych/#%C5%81%C4%85czenie%20EFIS%20z%20EFSI%20%E2%80%93%20zalecenia%20Ministerstwa%20Rozwoju

Jednocześnie informujemy, ze MR nawiązało kontakt z Komisją Europejską celem wypracowania podejścia w zakresie łączenia EFIS z EFSI w projektach generujących dochód, które są częściowo objęte pomocą publiczną niewyłączającą stosowania art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.