Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17.

IZ RPO-L2020 informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 261/3609/18 przyjął zaktualizowaną listę rankingową projektów oraz zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17. Aktualizacja ww. list jest konsekwencją pozytywnego rozstrzygnięcia w dniu 20 marca 2018 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 248/3480/18 protestu od oceny formalno-merytorycznej jednego z wniosków.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17.

Zaktualizowana w dniu 15 maja 2018 roku lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17.