Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista projektów w RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 po odwołaniu

W związku z Uchwałą ZWL, podjętą w dniu 13.12.2016r. w załączeniu przesyłam zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania złożonych w konkursie nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16.

Aktualizacja nastąpiła w skutek pozytywnego rozpatrzenia procedury odwoławczej dla wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.03.00-08-0103/16.

Aktualna tabela