Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista kandydatów na ekspertów w ramach osi 2 Rozwój cyfrowy RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 20 grudnia 2016 r. zatwierdził zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze.

Lista kandydatów