Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/16

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/16 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych sześć wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 612 007,80 zł

Wykaz wniosków po wstępnej weryfikacji