Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu dot. poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 9 935 295,19 zł.

Wykaz wniosków po wstępnej weryfikacji w ramach konkursu z poddziałania 7.4.2