Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji warunków formalnych wniosku złożonego w ramach wezwania nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

9 listopada 2018 r zakończono wstępną weryfikację warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.06.02-08-0001/18, pt. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach RPO-L2020. Wniosek po uzyskaniu oceny pozytywnej został przekazany do oceny formalnej.

Zobacz ogłoszenie o naborze