Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniemwstępnej weryfikacji w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/17 uprzejmie informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 759 003,27 zł.

 

Załącznik:

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej