Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16, pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych osiem wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 201 112,48 zł.

Lista wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16