Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem 9 lutego 2018 r. weryfikacji wstępnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i  zostaną przekazane do oceny formalno-merytorycznej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 do 29 grudnia 2017 r. wpłynęły 2 wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 11 790 259,02 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania  10 021 720,15 PLN.

Więcej o konkursie