Przejdź do komentarzy

Zakończenie ponownej oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu, ponownej ocenie formalnej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, został poddany 1 wniosek na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 7 143 255,98 PLN.

Wniosek ten uzyskał pozytywny wynik ponownej oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

W związku z tym, poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 26 102 059,45 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 19 794 958,88 PLN.

Zaktualizowana lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej.