Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

w dniu 19 września 2016 r. zakończono ocenę wniosków o dofinansowanie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

Do oceny zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w dniu 15 września 2016 r. skierowano 2 wnioski o dofinansowanie. Oba wnioski zostały pozytywnie ocenione pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 6 756 731,35 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 8 108 052,39 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Lista wniosków, które zostały pozytywnie ocenione