Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,
informujemy, że 9 kwietnia 2018 r. zakończyła się ocena środowiskowa 13 projektów, w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje.

Na etapie oceny środowiskowej 12 projektów uzyskało ocenę pozytywną. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 28 116 550,44 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 18 321 549,29 PLN.

Projekty zostaną przekazane do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej