Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 4 sierpnia 2017 roku zakończyła się ocena merytoryczna 1 wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1 Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp.

Na etapie oceny merytorycznej 1 projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 3 216 448,73 PLN

Projekt ten zostanie przekazany do etapu oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF GW.

 

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie