Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!
Informujemy, że 7 lutego 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna 31 projektów, w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje

Na etapie oceny merytorycznej 13 projektów uzyskało ocenę pozytywną. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 31 702 758,12 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 19 924 918,09 PLN.

Projekty te zostaną przekazane do etapu oceny środowiskowej.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie