Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż 4 maja 2017 r. zakończyła się  ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 4 projekty (w tym 2 wnioski, uzyskały status „pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty”) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 049 521,92 PLN.

Projekty te zostaną rekomendowane Zarządowi Województwa Lubuskiego do dofinansowania.

 

Załącznik:

Lista rankingowa projektów