Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – aktualizacja listy projektów negatywnych

Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informujemy, że aktualizacji uległa liczba projektów negatywnych po ocenie formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 (z 33 do 32 wniosków). Omyłka wynika z wcześniejszego przypisania jednego wniosku do listy projektów negatywnych po ocenie formalnej oraz do listy rezygnacji.

W związku z powyższym w załączeniu przestawiamy zaktualizowaną listę projektów negatywnych po ocenie formalnej.

 

Załącznik:

Lista projektów negatywnych po ocenie formalnej – aktualizacja