Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 26 września 2016 roku zakończyła się ocena formalna 269 wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje,Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.
W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.
Pozytywnie oceniono 235 wniosków (w tym 1 wniosek został oceniony pozytywnie po procedurze odwoławczej).
Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 1 055 816 997,77 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 435 750 100,20 PLN. Negatywnie oceniono 33 wnioski. Dwóch Wnioskodawców zrezygnowało z udziału w konkursie w trakcie oceny formalnej.


Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej


Lista projektów negatywnych po ocenie formalnej


Lista rezygnacji po ocenie formalnej


Ponadto informujemy, że aktualizacji uległa liczba projektów pozytywnych po weryfikacji wstępnej w ramach Konkursunr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 (z 266 do 269 wniosków). Po zakończeniu weryfikacji wstępnej przywrócono do ponownej weryfikacji 3 wnioski, które wcześniej uzyskały status negatywny. Zatem ostatecznie 269 wnioskówpo weryfikacji wstępnej uzyskało status pozytywny i zostało przekazanych do oceny formalnej.