Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego na konkurs zamknięty nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 4 października 2016 roku zakończyła się ocena formalna 1 projektu, pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” (kwota wnioskowanego dofinansowania 400 588,65 zł), który został złożony na konkurs zamknięty nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.